Основні напрямки спільної діяльності педагогів і батьків

 1. Підтримка фізичного здоров'я учнів.
 2. Спілкування й формування особистісних орієнтацій учнів: інтерес до життя інтерес до людини, інтерес до культури, що сприяють розумінню загально­ людських цінностей.
 3. Пізнавальна сфера життя учнів (робота з учителями - предметниками) з ура­хуванням індивідуальних особливостей учнів. Захист не учня, а людини в ньому. Підхід до кожної дитини «з оптимістичної позиції» (А. Макаренко)
 4. Робота з родиною — вплив на виховний потенціал родини; об'єктом уваги є не сама родина, а сімейне виховання. Тут необхідно таке:
 •  вивчення сімейної атмосфери, що оточує учня, його стосунків із чле­нами родини:
 •  психолого-педагогічна освіта батьків через систему батьківських зборів, консультацій, бесід:
 •  організація спільного проведення вільного часу дітей і батьків:
 • захист інтересів і прав дитини в так званих важких родинах

    Таким чином, школою реалізуються функції батьківської освіти (відомості про виховну концепцію школи, педагогічну позицію класного керівника, про ме­тодику виховання, про цілі й задачі особистісного розвитку школярів на даний період, про хід духовного розвитку дитини, про особливості шкільної діяльності учня, про взаємини у групі, про виявлені здібності й поточні успіхи тощо) та ко­ректуються принципи сімейного виховання — саме тієї сторони, що стосується дитини (мистецтво любити дітей), режиму життя та діяльності дитини, що забез­печують і корекцію особистості батьків.

Педагогам (особливо класним керівникам) важливо дотримуватись таких правил:

 • Батьки та діти не повинні почувати себе об'єктами вивчення
 • Робота з батьками повинна бути цілеспрямованою, планомірною й систематичною.
 • Методи цієї роботи повинні бути взаємозалежні з методами виховання дітей.
 • Психолого-педагогічні методи повинні бути різноманітні, застосовуватись у комплексі

       При вивченні родини школяра педагог насамперед звертає увагу на такі дані:

 1. Загальні відомості про батьків, інших членів родини, житлові умови, ма­теріальну забезпеченість. Інтерес до справ школи.
 2. Загальні відомості про дітей (вік, інтереси, рівень вихованості).
 3. Виховні можливості  родини (рівень педагогічної культури батьків