Мова освітнього процесу

Згідно із Статутом школи базовою мовою викладання навчальних предметів є українська мова.