Нині, коли кожний загально­освітній навчальний заклад пере­буває в пошуках свого обличчя, свого шляху в системі освіти, коли зумовлена демографічною кризою конкурентна боротьба за учня стає основою питання майбутнього школи, і навіть її існування, педа­гогічні колективи вже без тиску згори свідомо шукають відповідь на запитання: як зробити свій за­клад привабливим для батьків і учнів? Що покласти в основу мо­делі школи? Як не стати копією іншої школи і знайти свою індиві­дуальність?

    Баговицька ЗОШ вирішила для себе, свого колективу (учні, вчителі, батьки, громадськість) оновити навчальний процес. Для цього було взято за науково – теоретично основу «Концепцію національної школи – родини» за редакцією академіка П.П. Кононенка.  

Концепція закладу відповідає реалізації державної політики в галузі освіти. Баговицький НВК „ЗОШ І - ІІІ ступенів - ДНЗ” створений у 2000 році. Як навчально – виховний комплекс  працює з листопада 2000 року. З 2002 року працює над створенням закладу нового типу „ Школа – родина„. Баговицький НВК «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  з 2005 року розпочав активно співпрацювати  з культурно – освітніми позашкільними організаціями , батьками створюючи єдиний культурно - освітній простір.

       Навчально-виховний процес школи здійснюється з дотриманням нормативних вимог, визначених Законом України від 23.05.1991 року № 1060-12 “Про освіту”, Законом України від 13.05.1999 р. № 651-14 “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній заклад ( затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 964).