Форми та методи роботи з батьками

      ЗМІСТ, ФОРМИ  ТА  МЕТОДИ  РОБОТИ З  БАТЬКАМИ

Зміст роботи школи з батьками полягає в такому:

  1. підвищення психолого-педагогічних знань батьків (лекції, семінари, індивіду­альні консультації, практикуми):
  2. залучення батьків у навчально-виховний процес (батьківські збори, спільні творчі справи, допомога у зміцненні матеріально-технічної бази);
  3. участь батьків в управлінні школою (рада школи, батьківські компоти)

Форми та методи роботи з батьками повинні бути спрямовані на підвищення педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та родини, на поси­лення їхнього виховного потенціалу.

Методи роботи: спостереження, бесіда, тестування, анкетування

 

Форми роботи з батьками

 

      Традиційні

               Нетрадиційні 

Батьківські збори

Батьківські тренінги

Загальнокласні й    загальношкільні

Дискусії

конференції

Психологічні розминки

Індивідуальні консультації педагога

«Круглі столи»

Відвідування вдома

Усні журнали

 

Практикуми

 

Батьківські вечори

 

Батьківські читання

 

Батьківські ринги

 

Важливим напрямком роботи є надання психолого-педагогічної допомоги у вирішенні важких проблем сімейного виховання, проблем підліткового віку, профілактиці формування шкідливих звичок, а також індивідуальній роботі з неблагополучними сім'ями.

Від педагогічної роботи школи і родини багато в чому залежить успішність (або неуспішність) учнів. Класні керівники постійно повідомляють батькам про оцінки на батьківських зборах, відвідують учнів вдома, контролюють ведення щоденників, виставляють оцінки.

Дитина пізнає навколишній світ, формує характер і естетичні смаки за безпосередньої участі батьків і рідних, вчителів і середовища, в якому вона знаходиться

Головним завданням школи та батьків є створення умов для повноцінного становлення дитини, забезпечення почуття захищеності, довіри, формування кращих рис характеру, а також правильне ставлення до всього, що ії оточує.

Річний план роботи школи передбачає розділ "Спільна робота школи з сім'єю та громадськістю”.  В ньому спланована робота батьківського всеобучу на кожен місяць.

Впродовж всієї діяльності нашої школи провідною ідеєю є пошуки гуманних шляхів взаємодії учасників виховного процесу на засадах родинної педагогіки.

Наша мета - створення системи взаємодії вчителів, вихователів, учнів і батьків у процесі становлення особистості учня Вона включає:

а) встановлення атмосфери довіри у дітей і батьків у здійсненні процесу виховання;

б) формування зацікавленості дітей та їх батьків через  організацію спільних справ;

в) виховання почуття особистої відповідальності за створення мікроклімату в сім'ї і колективі, де виховується дитина;

г) безпосередня участь батьків і дітей у класних починаннях.

Разом з батьками, батьківським комітетом проводиться певна робота для розвитку дитини, а саме:

а) батьки і школа створюють всі умови для навчання;

б) стежать за виконанням режиму дня;

в)  створюють мікроклімат, в якому діти почувають себе вільно, комфортно і завищено;

г)    вчителі налагодили тісні зв'язки між школою і батьками і всі заходи, які проводяться закладом і учнівським самоврядуванням доповнюють один одного.

Велику увагу приділяємо учням з інших населених пунктів. Кожен вчитель особисто знайомий з кожною родиною, умовами їх життя. Це дуже допомагає спланувати роботу психолого-педагогічного напрямку.

Для виявлення інтелектуального і культурного рівня батьків проводимо анкетування. Воно дає можливість сформувати думку про загальну культуру дозвілля. Потім планується робота з учнями і батьками.

Не менш важливим в сумісній роботі вчителя є прищеплення трудових навичок дітям. На засіданні батьківського комітету розроблені та обговорені орієнтовні обов'язки домашніх справ дитини.

Кожен вчитель має списки батьків з вищою та середньою спеціальною освітою і по мірі можливості залучає їх до класного життя.

Батьківський актив - це опора педагогів для успішного розв'язання спільних завдань. Батьківський комітет намагається залучити батьків та дітей до організації класних, шкільних справ. В школі працюють класні батьківські комітети.