Виховна робота

Говорять, щоб виростити людину,

треба давати їй чотири уроки на день протягом  десяти років.

Ось ці уроки: Здоров'я, Любов, Мудрість та Праця.

  Виховання громадянина та патріота рідного села, України, людини демократичного світогляду і культури, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти, саморозвитку, вміє використовувати набуті знання для творчого розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити своє життя на краще і життя своєї країни - головна мета сучасної школи.

З метою формування і розвитку соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості створено учнівське самоврядування. Воно забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

Діяльність учнівського самоврядування скеровується на підвищення якості навчання, зміцнення дисципліни, організацію виховної роботи, розвиток ініціативи, творчості учнів, реалізацію їх прав та обов'язків. В школі учнівське самоврядування має двоступеневу структуру - загальношкільну і класну. Загальношкільна - це шкільний парламент і президент, який очолює учнівське самоврядування

В нашій школі працює шкільний парламент, який обирався на загальношкільній конференції. Є президент і парламент. Створено сектори, кожен сектор очолює міністр. Сектори мають різні напрямки роботи в комісіях парламенту: правова комісія, інформаційна, навчальна, комісія з питань культури та відпочинку, з туризму і спорту, фінансова комісія.

Шкільний парламент інформує учнів, батьків, вчителів, про події в школі на загальношкільних лінійках, організовує конкурси, виставки, допомагає у проведенні свят, конкурсів, шкільних змагань.