Адміністрація закладу

АРСЕНЮК Микола Миколайович - директор школи,

вчитель історії та правознавства,

спеціаліст вищої категорії

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Проценко Наталія Анатоліївна - заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель математики та економіка, спеціальст вищої категорії вчитель-методист.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підлісний Сергій Павлович - Педагог-організатор, вчитель музичного мистецтва, спеціаліст I категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні принципи управління

    Управління навчальним закладом спрямоване на забезпечення його ефективного функціонування.

    Адміністрація школи приймає управлінські рішення, які визначають подальший хід навчально-виховного процесу, впливають на результати діяльності закладу та її імідж. У своїй практиці директор школи та його заступник застосовують таку технологію прийняття рішень, яка включає діагностування проблеми, накопичення інформації, розробку альтернативних варіантів, їх оцінку й прийняття управлінського рішення; такі види управлінських рішень: оперативні, тематичні, цільові, а за формами – усні й письмові. Письмово оформляються накази, плани роботи школи, рішення педагогічної ради, методичної ради, загальних зборів, рішення нарад при директорові та його заступниках.

   Одним з найпоширеніших управлінських рішень є рішення педагогічної ради, яке обговорюється та приймається педагогічною радою (обов’язково визначаються терміни й виконавці, розробляється система заходів; повідомлення про хід виконання їх рішень заслуховується на наступній педраді).

      У школі діє організаційно-функціональна модель управління, яка включає: 

-      стратегічний рівень (директор, рада навчального закладу, батьківський комітет);

-      тактичний (заступник директора, педагогічна рада);

-      технологічний (керівники методичних об'єднань, творчої групи); 

-      оперативний (адміністрація);

-      самоврядування (активи класів).

     Пріоритет у прийнятті як стратегічних рішень розвитку закладу освіти, так і тактичних рішень надається органу громадського самоврядування - загальним зборам школи й  Раді школи в складі представників учнів, педагогів, батьків.

Управлінські рішення спрямовані на співпрацю усіх ланок управлінської вертикалі через проведення моніторингових досліджень діяльності педагогів, учнів. За наслідками внутрішнього шкільного контролю готуються аналітичні матеріали та приймаються управлінські рішення. Прийняті рішення характеризуються доцільністю, актуальністю та конкретністю.

Управлінські рішення відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів. Виконання управлінських рішень визначаються термінами, виконавцями, умілим підбором людей для їх виконання. Управлінські рішення доводяться до колективу виконавців. Інформація щодо стану виконання рішення отримується вчасно та по мірі необхідності коригується. Для виконавців рішень використовується моральне та матеріальне стимулювання.

Адміністрація навчального закладу велику увагу приділяє створенню сприятливого соціально-педагогічного клімату у колективі.

Проведені бесіди, результати анкетування батьків, учнів, вчителів свідчать, що рівень соціального рейтингу школи постійно зростає.

Повноваження щодо прийняття управлінських рішень на рівні директора, заступника директора, вчителів регламентуються нормативно-правовою базою освіти. Статутом школи та наказом, який регламентує розподіл посадових обов’язків.

Ефективними формами управлінських рішень є:

-      рішення педагогічної ради;

-      видання наказів по школі;

-      видання розпоряджень по школі;

-      планування роботи школи на рік;

-      планування внутрішкільного контролю на півріччя та рік.

      За наслідками внутрішкільного контролю та їх результативністю готуються аналітичні матеріали та приймаються управлінські рішення, які відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів.

     Виконання управлінських рішень визначаються термінами, виконавцями, умілим підбором людей для їх виконання. Управлінські рішення доводяться до колективу виконавців на нарадах індивідуально під розпис.

     Адміністрація школи вчиться справедливо оцінювати внесок кожного працівника в загальну справу через вдосконалення системи діяльності педагогічного колективу, координації роботи педагогічної і методичної рад, атестацію педпрацівників, спільну роботу з батьками та громадськими організаціями.